«

»

Print this Post

Bonsmara Stigter

Bonsmara is die enigste ras ter wêreld wat deur ‘n goed gedokumenteerde kruisteelprogram ontwikkel is.

Prof Bonsma J.CProf J.C. Bonsma (1909 – 1992)

Terwyl hy as navorsingsbeampte by die Departement van Landbou se Mara-navorsingstasie naby Musina in Limpopo gewerk het, het Prof Jan Cornelis Bonsma verskeie deurbrake op die gebied van aanpassingsfisiologie en eksperimentelekruisteelt gemaak wat uiteindelik aanleiding gegee het tot die skepping van die bekende Bonsmara-beesras.

Bonsma het sy BSc-graad (Agric) in 1931 aan die Universiteit van Pretoria voltooi, en het in 1932 ’n onderwysdiploma aan die Heidelbergse Normaalkollege verwerf. Van 1933 tot 1935 het hy by ’n laerskool onderwys gegee terwyl hy sy nagraadse studies voltooi het. Hy het sy MSc(Agric) in 1936 verwerf. Hy het ook aan die Iowa-staatsuniversiteit onder die mentorskap van die beroemde diergenetikus, Dr JL Lush, gestudeer. In 1940 het Bonsma’n deeltydse posisie as senior dosent in voeding en veeteelt in UP se Fakulteit Landbou aanvaar.

Hy is uiteindelik as professor en hoof van die Departement Veeteelt, later bekendas die Departement Dierewetenskap en uiteindelik Diereproduksie, aangestel. Bonsma het in 1974 afgetree om navorsing oor diere-ekologie te doen. Hy het homself as navorser opverskeie gebiede onderskei en word as een van die landbounavorsingspioniers van Suid-Afrika beskou.

Sy vernaamste navorsingsfokusgebiede was bioklimatologie en veeteelt, en hy het menige internasionale en nasionale toekennings vir sy navorsing ontvang. Hy is verkies as ’n lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, het dieSenior Captain Scott-medalje vir navorsing van die Suid-Afrikaanse Biologiese Vereniging ontvang, die goue medalje van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Diereproduksie en ’n eredoktorsgraad van die Universiteit van Natal. ’n DSc-graad (Agric) (honoris causa) is in 1980 deur UP aan hom toegeken.

Bonsma het ’n hele aantal wetenskaplike artikels, boekeen hoofstukke in boeke gepubliseer.

Permanent link to this article: http://towtonbonsmara.co.za/afr/bonsmara-stigter/