ons bonsmara bulle

Towton Bonsmaras

'n Uiterse konserwatiewe weiveldbenadering bied Towton Bonsmara voldoende natuurlike hulpbronne om hul beeste in 'n gebied net 'n jaarlikse gemiddeld van minder as 300mm reenvan die veld af te laat gedy.
Met die verbetering van weiding, het Towton Bonsmara al verskeie produksieveilings gehou van bulle wat regstreeks van die veld afkom.Bulle word afgerond in die kampe waar baie witbuffelgras onder die kameeldoringbome groei.
Die bulle tel kameelpeule onder die bome op en kry verder net 'n sout-fosfaatlek. Die witbuffelgras se proteien gehlate is baie hoog en die van die weiding is nie ouer as twee maande nie. die bulle is twee en 'n half tot drie jaar oud en het geen veldaanpassing probleme nie.
Towton Bonsmara se sukses is te danke aan 'n unike wieveldbenadering en 'n Williams famielie wat toegewyd en met passie die stoet bestuur.

Veiling 2021 Gallery